พนักงานต้อนรับประจำโรงแรม (Front office)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อทั้งคนไทยและต่างชาติได้
– ดูแลการจองห้องพัก / Check in – Check out ของลูกค้าที่มาเข้าพัก
– รับโทรศัพท์ / ตรวจเช็ค E-mail
– ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย/หญิง (อายุไม่เกิน 35 ปี)
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และรักงานบริการ
– มีความขยัน คล่องแคล่ว และอดทน
– มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– สามารถทำงานเป็นกะได้ (เช้า – บ่าย – ดึก)
– สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ